Politik for instruktører

 - Den ansvarlige instruktør/træner ankommer til klubben senest 15 minutter før træningsstart.

- Flag ophænges altid

- Instruktøren ”fjoller” ikke rundt med medlemmerne inden opstart af træningen. Kan være svært efterfølgende at opnå autoritet.

- Såfremt man har konstruktiv kritik til den instruktøren gives denne altid efter træning, og ikke i andres påhør. Den enkelte instruktør kan naturligvis selv spørge om der er nogen kommentarer til træningen.

- Når der er behov for at tiltale urolige medlemmer gøres dette uden brug af ukvemsord og nedladende ordbrug

- Medlemmer som ikke opfører sig ordentligt kan enten sættes udenfor eller sendes helt hjem.

- Vær altid velforberedt til en træning.

- Gør træningen sjov, spændende og varieret.

- Vis autoritet uden at være autoritær.

- Lyt engang imellem til elevernes ønsker.

- Ros altid når det er naturligt og bemærk alle.

- Gør brug af øvrige instruktørers erfaringer.

-Vær med til at øge klubbens fortsatte udvikling. Stil spørgsmål og kom med forslag til forbedring.

- Alle trænere er en samlet enhed.

- At du udvikler alle på deres niveau.

- At du er den ”voksne” kontakt som børnene glæder sig til og ser positivt på.

- Vær loyal overfor vedtagne retningslinjer.